35 Fortolkningscitater om succes

1. “Kunsten at fortolke er ikke at spille, hvad der er skrevet.” Pablo Casals 2. “Alle ting er underlagt fortolkning, hvilken fortolkning der er fremherskende på et givet tidspunkt, er en funktion af magt og ikke sandhed.” Friedrich Nietzsche 3. “En stor fortolker af livet burde ikke selv have behov for fortolkning.” John Morley 4.…

continue reading
No Comments